Китайската централна банка запази непроменени лихвите

Китайската централна банка остави своите водещи референтни лихвени проценти по заемите непроменени за 18-и пореден месец, потвърждавайки очакванията на финансовите пазари. Едногодишният лихвен процент по заемите се запазва на ниво от 3,85%, а петгодишният лихвен процент – на ниво от 4,65%.
Едногодишните и петгодишните лихвени ставки бяха намалени за последно през април 2020 г. Тогава едногодишният лихвен процент беше намален с 20 базисни пункта, а петгодишният лихвен процент – с 10 базисни пункта. Днешната липса на промяна на лихвената политика беше очаквана, тъй като Народната банка на Китай (PBoC) не прибягна в началото на октомври до коригиране на лихвения процент по средносрочния си механизъм за отпускане на заеми, както направи преди последните три промени на лихвените ставки. Лихвеният процент по заемите е фиксиран ежемесечно въз основа на поведението на 18 водещи държавни банки на междубанковия заемен пазар, въпреки че Пекин има влияние при определянето на лихвения процент. Този нов лихвен процент замени традиционната референтна лихвена ставка по заемите през август 2019 г. Редица икономисти и анализатори обаче посочват, че ще се засили натискът за облекчаване на финансовото напрежение на задлъжнелите кредитополучател, тъй като икономическата активност в Китай отслабва. Поради това те очакват PBOC да започне да намалява лихвените ставки, включително водещите референтни лихвени проценти, преди края на тази година, което да бъде последвано от допълнителни намаления през 2022 г. Икономистите очакват съкращение на китайските лихви с общо 50 базисни пункта и смятат, че доходността на 10-годишните книжа ще приключи следващата година на ниво от 2,5%.