Кметът на Карнобат плати данъците си пръв

Точно в 9 часа днес стартира плащането на местните данъци и такси, както и на данъка върху превозните средства за тази година. По станала през годините традиция, пръв своите налози плати кметът на общината Георги Димитров. За целта той използва ПОС терминалното устройство на касите на Центъра за административно обслужване на гражданите, похвалиха се служителките.
Местните налози за 2020г. са със същите стойности, както предходната година. Гражданите, платили в срок до 30 април данъка върху недвижимите имоти, превозните средства и такса „Битови отпадъци“, ще получат 5% отстъпка от пълния им годишен размер. Съгласно Закона, данъците върху превозните средства, недвижимите имоти, както и такса „Битови отпадъци“ могат да бъдат внесени на две равни вноски – до края на юни и на октомври