Консултации за сепариране на отпадъци провеждат в Габрово

Община Габрово провежда пазарни консултации във връзка с осъществяването на дейности по Предварително третиране сепариране на битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Габрово, за определяне на пазарната стойност, по повод на което отправя покана към всички заинтересовани лица да представят предложение с индикативни единични цени за осъществяване на дейностите и евентуални препоръки относно обхвата на техническите спецификации. Предоставените цени са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при реализиране на обществена поръчка по реда на ЗОП.