КС: МВР няма право да отнема книжки и да спира коли от движение

Конституционният съд (КС) единодушно обяви за противоконституционно временното отнемане на книжката и спирането на колата от движение заради неплатени глоби, съобщи правният сайт news.lex.bg
Решението му на практика ще направи безпредметни проверките по границата за дължими пътни глоби, които МВР извършва от миналото лято, тъй като с тях шофьорите само могат да бъдат информирани колко имат да дават, но не и да бъдат задължени да го платят. КС все още не е обявил мотивите за решението си, но се очаква аргументите му са са сходни с тези на двете върховни съдилища, които остро критикуваха възможността колата да бъде спряна от движение, а книжката временно отнета заради неплатени задължения към КАТ. Върховният касационен съд изтъкна, че това всъщност е начин МВР да си събира принудително вземанията и той е недопустим и ограничава права и свободи на гражданите. Върховният административен съд пък определи тази възможност като произвол и посочи, че с нея се погазват правото на свободно придвижване и на собственост. Освен това посочи, че няма как в закона да съществува подобна принудителна административна мярка, като каквато са представяни в ЗДвП отнемането на книжката и спирането на колата в тези случаи.
През ноември 2020 г. ВАС разпореди на МВР незабавно да прекрати проверките за неплатени глоби на два гранични пункта с Гърция, тъй като с тях се нарушават правата на гражданите. Върховните съдии решиха, че това, че държавата не може да си събере глобите, не е основание да спира хората на границата. МВР спря проверките на границата с Гърция, но не прекрати практиката, а напротив – реши да я регламентира с промени в правилника си.
Противоконституционните разпоредби
чл. 171, т. 1, б. „д“ и т. 2, б. „к” от Закона за движението по пътищата
За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:
т. 1. б „д“ временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач, който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба;
т. 2, б „к“ временно спиране от движение на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба;