Маджарово е европейски център на лешоядите

Община Маджарово е разположена в праисторически кратер на вулкан, изригнал преди милиони години. Оазис на дивата природата с изключително богато биоразнообразие, спиращи дъха красиви заливи и меандри край река Арда, интересни скални форми и възможности за наблюдение на застрашени животински видове в тяхното естествено местообитание, община Маджарово е Орнитологично важно място “Маджарово” със световно природозащитно значение. На територията на общината гнездят два от четирите европейски вида лешояди – белоглав и египетски, а местността Кован кая е едно от малкото места в България, където белоглави лешояди могат да се наблюдават в естествената им среда.
Лешоядите са удивителни създания, известни като „санитарите на природата”, които през начина си на живот предотвратяват разпространението на болести сред домашни и диви животни. Някога в България са се срещали всички четири вида лешояди, обитаващи Европа, но днес брадатият лешояд – символ на българската природозащита, вече е напълно изчезнал от нашите земи, а черният лешояд, който се среща в Гърция, прелита в у нас, за да се храни.
Белоглавият лешояд с впечатляващия си размах на крилата от около 2,5 метра и полет от над 100 км в час преди години е бил широко разпространен из цяла България. С времето, поради много причини, броят му силно намалява и в началото на 70-те години на ХХ век дори се смята за изчезнал. До момента в който през 1986 г. край Маджарово е открита колония белоглави лешояди, състояща се от около 20 птици и 3 гнездящи двойки. Тогава започват и първите преки дейности по опазването на последните лешояди в България. Само 10 години по-късно, през 1996 г., именно в община Маджарово, Българското дружество за защита на птиците създава първия в България природозащитен, посетителски и информационен център – Природозащитен център „Източни Родопи“. В резултат на дългогодишните усилия на експерти и доброволци от организации за опазване на животинското биоразнообразие, видът постепенно възстановява популацията си и днес долината на река Арда приютява една от най-големите естествени колонии на белоглави лешояди на Балканите.
Египетският лешояд е другият вид гнездящ в България. В световен план той е силно застрашен от изчезване. Едва десетки са бройките, обитаващи целия Балкански полуостров. Той се отличава от другите лешояди по това, че е изключително интелигентен. В Африка многократно е наблюдаван да използва камъни, за да разчупва изоставени щраусови яйца. Силното зрение и неуморните полети над териториалните владения позволяват на египетския лешояд пръв да забележи мъртвите животни. Всеки сезон единствено този вид лешояди от населяващите Европа се отправя на далечно пътуване към Централна Африка.