Мая Манолова внесе промени за ограничаване вноса на боклук

Председателят на парламентарната група „Изправи се! Мутри вън!“ Мая Манолова внесе промени в Закона за управление на отпадъците с цел ограничаване вноса на боклук. С промените се намаляват сроковете за съхраняване на опасни и неопасни отпадъци от съответно 1 година и 3 години на шест месеца.
През последните 7 години вносът на отпадъци в България с цел съхранение и третиране се е увеличил 15 пъти. Навсякъде в страната се създава опасност от безсрочно струпване на отпадъци, включително в близост до населените места, без ясна перспектива за тяхното унищожаване, посочва Манолова в мотивите към законопроекта. Площадки за съхранение в Плевен, Батак, Стара Загора, Бургас, Варна са разположени в близост до жилища или питейни водоизточници и не отговарят на основни правила за безопасното съхранение на боклука, допълва тя.
Текстовете предвиждат режимът на мълчаливо съгласие за разрешение или регистрация на дейности с отпадъци да се замени с режим на мълчаливия отказ. Манолова ограничава вноса на отпадъци до капацитета на наличните инсталации за изгаряне след приспадане на количествата отпадъци, които са образувани в България и предназначени за изгаряне. С промените в Закона за управление на отпадъците се поставят изисквания към централите и инсталациите за изгаряне на отпадъци, които да гарантират, че всички вредни газове и съединения от горенето ще бъдат унищожени. Законопроектът въвежда съгласуване с кмета при заявление за разрешително или регистрация на дейност с отпадъци.
Въвежда се и санкция между 5000 и 20 000 лв. за нарушения на собственици на имоти, на чиито терени се съхраняват отпадъци и в срок от два месеца от влизането в сила на закона не са ги отстранили. Припомняме, че още през февруари 2020 г. Мая Манолова и представители на Инициативни комитети за чиста околна среда в страната обсъдиха промените в Закона за управлението на отпадъците, а вчера Манолова го внесе в 45-то Народно събрание.