Мерки срещу употреба на психотропни вещества в Габрово

Предотвратяване употребата на психоактивни вещества и утвърждаване на здравословен начин на живот сред подрастващите са основните цели на две превантивни програми, чието реализиране започва тази учебна година във всички габровски училища.
„Кодово име „Живот“, насочена към ученици от 5 до 7 клас, и „От връстници за връстници“, за ученици от 8 до 11 клас, вече имат своите пилотни издания в ОУ „Неофит Рилски“ и ПГТ „Пенчо Семов“, като по тях ще работят учители и ученици от останалите местни учебни заведения. Решението е резултат от проведени срещи между представители на ОбСНВ и ПИЦ с кмета на Община Габрово, ръководствата на училищата и на РУО, и е израз на ангажираността на институциите да развиват още по-активна превантивна дейност, насочена към деца и юноши. С него Габрово се нарежда на челно място сред останалите областни градове по прилагане на националните програми за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда.