Мехмед Лятиф подготвя поредното заседание на ОбС в Минерални бани


Извънредно заседание на Общинския съвет в Минерални бани подготвя председателят Мехмед Лятиф. То ще се проведе от 14, 00 часа на 19-ти септември. В проекта за дневен ред са включени 5 докладни записки. По-важните от тях са избор на временно изпълняващи длъжността кмет на общината и кметове на кметства.
Ще бъде разгледан и проект за решение относно добива на дървесина от широколистни и иглолистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани. Предстои да бъде разгледан и годишен отчет за състоянието на Общинската собственост от нейното управление и резултатите от разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, извършени през 2018 г. Местните парламентаристи ще се произнесат и за отпускане на еднократна финансова помощ.