Минерални бани с проект по Инвестиционна програма Минерални води

Община Минерални бани кандидатства с проект по Инвестиционна програма Минерални води. Проектът е финансиран 50 % по Норвежката програма, останалите 50 % ще бъдат финансиране от общината, каза кметът Мюмюн Искендер.
На практика това е втори етап за минералната вода, който ще се изгради от резервоар „Банска чука” до Каптаж №3. Проектът ще даде възможност за изграждане на четвърти водоем, който ще бъде регулиран с резерв до 1 000 кубически метра вода, каза кметът на общината Мюмюн Искендер.