Мини Марица-изток ще изнася въглища за Сърбия

Комплексът „Мини Марица-изток“ за пръв път в 70-годишната си история ще изнася въглища в чужбина, по-конкретно в Сърбия, след като е бил подписан договор със сръбска компания, която ще доставя българските въглища до две топлоцентрали в близост до Белград. Това обяви изпълнителният директор на държавното дружество Илза Чинкова.
Договорът е до 30 април 2023 г., като се предвижда да бъдат продадени 1.75 млн. т въглища. Договорена е била цена с около 9% по-висока от тази, на която трите топлоцентрали в „Марица-изток“ сега изкупуват въглищата (87,35 лв. /тон условно гориво). Логистиката по транспортирането на въглищата е задължение на фирмата купувач. „Реализацията на български лигнитни въглища извън територията на комплекса досега беше немислима и едва ли някога се е допускало, че е възможен техният износ, особено при създадените през последните години мрачни прогнози за скорошно затваряне на „Мини Марица-изток“. Сключването на договора за износ на български лигнитни въглища няма да се отрази на гарантираните доставки за централите от комплекса „Марица-изток“. Този износ е сериозно постижение и добра перспектива“, коментира Чинкова.
Очаква се до няколко дни първите количества да потеглят към пристанищата в Русе и Свищов, откъдето ще заминат за ТЕЦ „Никола Тесла 1″ и „Никола Тесла 2″, които снабдяват с електроенергия почти половината територия на Сърбия, но които след наводнение отпреди няколко години на рудник „Колубара“ изпитват сериозни затруднения с горивото. Досега Сърбия е внасяла въглища от Румъния и Северна Македония. „Мини Марица-изток“ са продали с 31.5% повече въглища през 2021 спрямо 2020 г. Това подобрява финансовото им състояние, но въпреки това дружеството отчита загуба – то завършва годината на минус 18.9 млн. лв. на фона на загуба 35.6 млн. лв. през 2020 г. Общият размер на пасивите (търговски задължения, към персонала и др.) обаче расте – 362.7 млн. лв. на фона на 344 млн. лв. година по-рано. Общите приходи на мините растат с 30.3% до 602 млн. лв. през 2021 в сравнение с 2020 г., като това увеличение се дължи на по-големия добив на въглища, тъй като изкупната цена на въглищата е регулирана и не е променяна от 2014 г. насам. В същото време обаче е отчетено значително нарастване на разходите за електроенергия – големите роторни багери на мините се задвижват с ток и дружеството е един от най-големите консуматори в страната. Спрямо 2020 г. те са нараснали почти двойно – с 99.1% до 114 млн. лв.