Мобилна станция измерва качеството на въздуха в Русе

Мобилната автоматична станция (МАС) на ИАОС за контрол качеството на атмосферния въздух започна от вчера измервания в гр. Русе. Станцията е разположена в района на Флотската кула, където се помещава Хидрометеорологичната станциия на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“, в близост до Западна промишлена зона на Русе.
Съгласно предварително утвърден график от министъра на околната среда и водите, станцията ще работи в рамките на 13 денонощия през всеки сезон на годината, съобщи РИОСВ. МАС измерва стандартните атмосферни замърсители съгласно екологичното законодателство, както и органичните – бензен, толуен и ксилен. Резултатите от контрола на качеството на атмосферния въздух ще бъдат предоставени на Регонална здравна инспекция – Русе.