Монтират светлоотразители за птиците по далекопроводи в Бургас

В края на 2023 г. експерти на Българското дружество за защита на птиците и Електроразпределение Юг (част от ЕVN) извършиха монтаж на светлоотразителни маркери за птици (т. нар. дивертори) по въздушен електропровод 20 kV (киловолта), който беше осъществен за първи път в България с дрон.
Монтажът беше извършен по електроповод на южния бряг на яз. „Мандра“, разположен в близост до Бургас, част от проекта “Безопасна мрежа за бургаските езера“ (LIFE Safe Grid for Burgas), изпълняван от Електроразпределение Юг в партньорство с БДЗП и съфинансиран от програма LIFE на Европейската съюз. Проектът се реализира в района на 4 зони от мрежата Натура 2000 – „Атанасовско езеро“, „Бургаско езеро“, „Комплекс Мандра – Пода“ и „Поморийско езеро“, над които минава един от най-големите миграционни пътища на птиците в Европа – Via Pontica. Една от дейностите по проекта предвижда монтаж на 2000 дивертори за птици. Тяхната функция е да правят въздушните проводници видими за птиците, за да се предотвратяват сблъсъци с надземните електропроводи. Монтажът с дрон е иновативен за България технически способ, разработен от БДЗП, който дава възможност да се монтират дивертори по въздушни проводници, преминаващи над водни площи и други труднодостъпни за наземна техника райони. Планирано е дейностите да се изпълнят в периода 2024–2025 г. Целта е намаляване на смъртността на птиците, причинена от сблъсък с въздушните проводници, което ще подпомогне опазването на редица застрашени видове, в това число и къдроглавите и розови пеликани, които често загиват при удар с надземни проводници около езерата.
Дейностите за обезопасяване на електропроводите за дивите птици в рамките на проекта ще подобрят значително и електрозахранването за района на град Бургас. От началото на проекта през 2021 г. до момента върху над 1350 стълба в района на Бургас вече са монтирани предпазни изолации за птици. В допълнение през есента на 2023 стартира демонтажът на общо 4 броя въздушни електропровода, които ще бъдат заменени от подземни линии за по-сигурно захранване и опазване на птиците в района на кв. Сарафово (Бургас).