Над 70 % от новородените в сливенско са извънбрачни

През 2022 г. броят на извънбрачните деца в област Сливен е 1532 или 73.3% от всички живородени. Това сочат данните от статистиката, оповестени от Териториалното статистическо бюро (ТСБ) Югоизток. Тенденцията се запазва през последните години, както и високият коефициент на раждаемост.
В градовете в областта процентът на извънбрачните деца (67.5%) е по-нисък отколкото в селата (81.0%). Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на съжителствата сред младите хора без оформен юридически брак, посочват от ТСБ. През 2022 г. в областта са регистрирани 2113 родени деца, като от тях 2091 (99.0%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 75 деца, или с 3.5%. Броят на живородените момчета (1071) в област Сливен е с 51 повече от този на живородените момичета (1020), или на 1000 момичета се падат 1050 момчета. Коефициентът на общата раждаемост за област Сливен през 2022 г. е 12.2, в градовете е 10.7, а в селата – 15.1. Средната възраст на жените в област Сливен при раждане на дете през 2022 г. е 24.8, а при раждане на първо дете – 22.5 години.