Нов археологически комплекс посреща туристи в Созопол

Нов археологически комплекс ще посреща туристи в Созопол. Местността „Месарите“ в древния град ще се превърне в част от туристически маршрут. Там е била част от извънградската територия на древната Аполония Понтийска. В резултат на разкопките са открити останки от сгради, гробови съоръжения, обредни огнища и добре оформен път от V-IV в. пр.Хр. Този добре оформен и дълго използван път е бил основна връзка между града и извънградските имения.
Проучванията в местността са се извършвали в продължение на 10 годни по съвместен проект между Националния археологически институт с музей при БАН и музея Лувър с ръководители доц. д-р Кръстина Панайотова и д-р Александър Баралис. „Връщаме се 25 века назад, когато жителите на Аполония са усвоили тази територия, която е извънградска или „хора” се нарича за Аполония Понтийска. Тук са били изградени стопанства, имения, в които са се извършвали различни стопански дейности и по този начин се е изхранвал града и е просперирал. Жителите на Аполония са изградили и този доста стабилен път за времето си, заради връзката на града с медните залежи в Меден рид, където те са добивали мед. Всъщост това е най-големият икономически просперитет на Аполония. Не случайно тя успява да си поръча на атинския скулптор Каламис и да издигне 13 метрова бронзова статия на Аполон”, разказа доц. д-р Кръстина Панайотова – ръководител на проекта.