Няма да спират тока на Белодробната болница във Варна

Токът в Белодробната болница във Варна няма да бъде спрян, обеща ресорният заместник-кмет Коста Базитов на заседанието на общинската комисията по здравеопазване. Съветниците обсъдиха натрупаните задължения и заплахата от режим на тока в лечебното заведение.
„Токът на този етап не е средство, под въздействието на което трябва да се взимат решения. Те трябва да дойдат от Министерството на здравеопазването“, коментира Базитов. Той припомни, че от 2015 г. има решение на Общинския съвет и то не е за закриване на лечебното заведение, а за преместване на дейността към някоя друга болница. „Оттогава с всички министри съм имал среща с изключение на последния, който от 2 месеца отказва среща. Използваме всякакви контакти да се свържем с нея и да говорим за предприемане на действия, но отговор няма“, допълни заместник-кметът. По думите му всяка година общината отделя средства за финансиране на бившия Тубдиспансер, но с растящите цени вече няма да е в състояние да покрива разходите. „Тази година задълженията са за 600 000 лв., но догодина ще бъдат 1 млн. лева на базата на увеличението на цените на тока, водата, потреблението, издръжката. Не е възможно една община да издържа болница със социално-значимо заболяване от световен мащаб“, каза още Коста Базитов. Членовете на комисията също се обединиха около позицията, че не общината, а държавата е тази, която трябва да реши съдбата на Белодробната болница.