Обновяват фасадата на бургаски храм


Целта на работния инвестиционен проект е визията на храма максимално да се доближи до оригиналното пространствено и художественото въздействие на една от най-значимите в градската територия сгради, като архитектура, строителство и художествена недвижима ценност от национално значение.
Освен всичко друго необходимо, при разработване на проекта ще се спазват и изискванията, които са посочени в Становище на Министерство на културата. За избор на най-икономически изгоден и в същото време щадящ вариант при изпълнение на изискванията за съхранение и реставрация на оригинала, ще бъдат изготвят два варианта на идейно решение. Средствата за реконструкцията на фасадата ще бъдат от различни източници, като със сигурност част от тях ще са по Европейска програма. Една от тях е Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ , която има за цел да повиши туристическия потенциал на Бургас.