Обсъждаха туризма между Кюстендил и Русия

Работна среща между кмета на община Кюстендил Петър Паунов и ръководителят на отдел Туризъм към департамент Промишленост на окръг Ханти-Мансийски, Русия, Гузель Ниязова се проведе в Кюстендил. Целта на нейното посещение е да се запознае с възможностите за здравен туризъм в град Кюстендил.
Уралският федерален окръг, важна част от който е Ханти-Мансийски окръг, има голям потенциал за изпращане на туристи в България, както на деца за организирана лятна почивка, така и на работници, служители, туристи по оздравителни и укрепващи здравето програми в българските балнеолечебни центрове. Гузель Ниязова посети и някои от значимите забележителности на града, запознавайки се и с културния туризъм в град Кюстендил.