Община Благоевград раздута със 17 бройки

Това стана ясно от пресконференцията на председателя на общинския съвет Благоевград Радослав Тасков преди редовното заседание на общинските съветници утре, 30 юли. В администрацията ще са заети 171 човека. Тя ще бъде увеличена със 17 бройки. Издръжката им ще бъде от държавната субсидия. Кметът Илко Стоянов ще има трима заместници. Ще бъде създаден Инспекторат към дирекция „Екология и чиста среда“. Ще бъде закрито звеното „Общинска охрана и обществен ред“. То ще бъде част от Инспектората към общинската администрация.
Заседанието ще започне с отчет на дейността на общинския съвет от началото на годината до 30 юни. Други теми, по които ще дебатират общинските съветници, са свързани със стопирането на процедурата по поставянето на каравана в зелена площ в ж.к. „Еленово“; отмяна на предишно решение за монтиране на фотоволтаични централи на редица училища на територията на общината; продажба на общински жилища; предоставяне на финансова помощ на нуждаещи се граждани и др.
В деловодството на Общинския съвет Благоевград са постъпили две предложения от кмета Илко Стоянов, които ще влязат като извънредни точки в дневния ред. Едната е свързана с предстоящото заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК Благоевград на 10 август 2021 г. Съветниците трябва да дадат своето съгласие кметът Илко Стоянов да участва в заседанието и да гласува по точките в дневния ред. Второто предложение е във връзка с предоставянето за безвъзмездно управление на общински нежилищен имот, публична общинска собственост, на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания Благоевград. Общо точките в дневния ред са 22, те ще бъдат допълнени от двете предложения на кмета Илко Стоянов. Всички предложения са разгледани от постоянните комисии, а дневният ред е одобрен от Председателския съвет. Заседанието ще се проведе на 30 юли от 9:30 ч. в зала „22 септември“.