Община Благоевград ще заседава извънредно на 15 февруари

Общински съвет – Благоевград ще заседава извънредно на 15 февруари от 09.00 часа. Провеждането на сесия, извън годишния график се налага, заради гласуване на Бюджет 2024 година на Община Благоевград.
В предварителния дневен ред са включени общо 10 точки, сред които приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Благоевград за периода 2023 – 2027 година, приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Благоевград за 2024 година, изменение на общата численост и структура на общинска администрация, приемане на бюджета, Плана за финансиране на капиталовите разходи за 2024 година и актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2025 г. – 2026 г. на Община Благоевград и други.