Община Болярово започва годината с преходен остатък от 1,5 млн. лв

С около 1,5 милиона лева по-голям бюджет, от първоначално приетата финансова рамка, приключва годината крайграничната община Болярово. Най-малката община в Ямболска област няма неразплатени задължения към края на годината.
Първоначално приетият бюджет е в размер на 7,5 млн. лева, като в края на декември той достига почти 9 млн. лева, уточни кметът на общината Христо Христов. Най-много средства тази година са изразходвани в социалната сфера – над 25 процента. Следват образование и икономически дейности. За културата и други дейности тази година, нормално е по стечение на обстоятелствата, там бяха по- малко и мероприятията, там са изхарчени и по- малко средства. Общината е изразходвала близо 900 хиляди лева от капиталовата си програма за ремонт на уличната мрежа в общинския център и в 6 от селата. Новата финансова година ще започне с преходен остатък от над 1 млн. лева.