Община Варна ще загуби четвърт милион лева

Община Варна ще трябва да възстанови близо 250 хил. лв. от предоставеното й безвъзмездно финансиране по оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013″ за реализация на проекта „Интегриран градски транспорт“.
Стойността на неговите два етапа надхвърли 150 млн. лв., но ефектът от усвояването им е скандален. Това показват констатациите на вещи лица, на които се основава решение на Варненския административен съд, публикувано в края на миналата седмица. Съдът е отхвърлил жалбата на община Варна, представлявана от кмета Иван Портних, срещу решение на Управляващия орган по оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013″ за налагане на финансова корекция в размер на 5% от общо верифицирани и платени разходи по елементи от проекта на обща стойност близо 5 млн. лв.