Община Тунджа с нов социален проект за домашни услуги

Нов социален проект на община „Тунджа“ е одобрен от Управляващия орган на Програма “Развитие на човешките ресурси 2021-2027“, съобщи кметът Георги Георгиев. Проектът „Грижа в дома в Община Тунджа” ще осигури услуги в домашна среда на над 180 лица с увреждания и възрастни хора с хронични здравословни проблеми, живеещи на територията на общината, за период от 12 месеца.
Ще бъде осигурена и заетост на екип от над 40 домашни помощници, медицински сестри, социални работници, психолог и рехабилитатор, които ще бъдат в подкрепа на потребителите в дома, съобразно потребностите им. Досега с европейско финансиране подобни услуги получаваха до 90 потребители, с новия проект броят им е увеличен два пъти. Одобреното проектно предложение има за цел да се осигури подкрепа в дома за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, като бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации. Планираната продължителност на проектните дейности е 13 месеца, като в 12 от тях ще се предоставят грижите в дома. Осигурената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 970 896,60 лв. До 02.12.2022 г. Община „Тунджа“ ще подготви и предостави необходимите документи за сключване на административния договор с Управляващия орган на ПРЧР 2021-2027 г. за финансиране.