Община Ямбол набира потребители за „Асистентска подкрепа”

Община Ямбол открива процедури за приемане на заявления от кандидат-потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и подбор на персонал за работа на позиция „Социален асистент“.
Със заповед № РД01-2429 от 22.12.2020 г. Румяна Петкова, изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане, е дала предварително одобрение за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Ямбол. Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е делегирана от държавата дейност, като необходимите средства за нейното финансиране са осигурени съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за съответната календарна година. Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности, комуникация и ще се предоставя почасово – до 4 часа на ден.