Община Ямбол набира преброители

На 30 септември 2021 година, четвъртък, изтече срокът на електронното преброяване. Въпреки удължаването му с близо две седмици, интересът към него не е особено голям и делът на електронно преброеното население към 6:00 часа на 28 септември е едва 32 %. Това увеличава делът на жилищата и лицата, които трябва да бъдат преброени на хартия, което ще доведе до проблем в част от общините, изпитващи недостиг на преброители и контрольори.
Попълването на преброителната карта на https://www.e-census2021.bg/smartcensus/landing е лесно и са необходими не повече от 20 минути, за да се преброи едно домакинство. Всички данни, които въвеждат хората, са защитени и се използват само за статистически цели. Индивидуалните данни не се предоставят на никакви други институции, те не могат да служат дори за доказателство в съда. Срокът на преброяването на хартия чрез преброители ще бъде удължeн сьс седмица — до 10 октомври 2021 година. Процесът по набиране на преброители продължава до достигане на оптималния им брой. Това ще гарантира равномерното разпределенис на работата между наличните преброители и пълпо покритие на преброителните участьци. Във връзка с Преброяване 2021 Община Ямбол все още набира преброители за различни квартали в град Ямбол.