Община Ямбол ще дари апаратура за бързи тестове на болницата


Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол ще получи като дарение лабораторна апаратура за бързи тестове за коронавирус по инициатива на ръководството на Община Ямбол. Решението за финансова подкрепа е взето веднага, след като стана ясно, че лечебното заведение не разполага с подобна апаратура, която е от особено значение за жителите на областта в условията на пандемия от COVID-19.
„Лекарите и гражданите трябва да бъдат подкрепени с технологиите, които са им нужни в извънредната ситуация, в която се намираме. Наш дълг е да им помогнем“, заяви кметът на Ямбол Валентин Ревански. Апаратът вече е закупен и неговата доставка се очаква в най-кратки срокове. Стойността на апаратурата и 250 теста към нея възлизат на 12 000 лв. Всеки един гражданин, фирма или организация, които желаят да помогнат и да закупят допълнителни тестове, може да се обърнат към ръководството на областната болница или към сектор „Връзки с обществеността“ на Община Ямбол.