Общински етап от национален конкурс проведоха в Стамболово

В община Стамболово се проведе общински етап на Националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“, в изпълнение на изискванията на Закона за защита при бедствия за обучение на подрастващите за поведение и действия при извънредни ситуации.
В конкурсите участваха деца и ученици от детските и учебни заведения на територията на община Стамболово. Рисунките бяха класирани в три възрастови групи – от 7 до 10 години, от 11 до 13 години и от 14 до 18 години. Комисията, която оценяваше рисунките се затрудни при класирането на най-хубавите рисунки, тъй като повечето творби бяха изключително професионално нарисувани от даровитите деца на община Стамболово.