Огнище на коронавирус в Дом за медико-социални грижи във Варна

Регистрирано е огнище на коронавирус в дома за медико-социални грижи във Варна. Осем деца и 17 души от персонала са заразени. Сред тях има и бебе на два месеца. Децата са поставени под непрекъснато наблюдение в изолирано отделение, за да нямат контакт с останалите. В дома не се допускат външни лица. Временно е спряна и работата на центъра за ранна интервенция и рехабилитация.