Одобриха концесионер за добив на блатно кокиче в Ямбол


Правителството одобри Годишен отчет за 2018 г. относно изпълнението на концесионен договор за добив на блатно кокиче в защитена местност „Блатото“, в землището на с. Палаузово, област Ямбол. Концесията се предоставя за 20 години, с гратисен период, през който не се дължи годишно плащане за 10 години.
В доклада е отчетено изпълнението на концесионния договор и извършените проверки на място. Анализът за отчетения период показва, че се изпълняват условията на концесията.