От утре учениците в Хасковска област преминават на онлайн

Нови противоепидемични мерки влизат в сила на територията на област Хасково от 12 март 2021 г. На онлайн заседание днес Областният оперативен щаб за борба с Covid 19, ръководен от зам. областния управител на област Хасково – Митко Петров, се обсъдиха и приеха мерки за ограничаване на разпространението на вируса в хасковска област. Директорът на РЗИ-Хасково д-р Соня Димитрова представи актуалната обстановка и нивата на заболяемост в областта.
Към 7 март тя е: 328 на 100 000 души за хасковска област. Д-р Димитрова посочи, че от утре стартира ваксинацията по информационната система. „До края на месец март са записани лица във временните пунктове, които са разкрити, а именно: МБАЛ –Хасково, МБАЛ – „Хигия“, РЗИ-Хасково, „Медицински център Диамедикъл –2013“, Димитровград, МБАЛ-Харманли, „Медицински център І –Свиленград“ и „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Любимец“.“
Директорът на МБАЛ-Хасково д-р Георги Гелов отчете, че в областната болница постоянно заетите места са около 100 легла. На ден средно се приемат и изписват между 10 и 20 души. Той отбеляза, че болницата може да разшири до 50% капацитета на леглата от нейния леглови фонд, но към този момент работи с 110 легла, което е около 60% от капацитета за заетост. Началниците на отделения заявиха, че от края на февруари болничните легла започват да се запълват навсякъде. Отчита се, че възрастовата граница на заболели спрямо втората вълна е по-ниска, но и смъртността към момента е по-ниска.
Началникът на РУО-Хасково Христина Боева заяви, че към този момент с Covid 19 в областта са заразени 37 учители и 7 души от непедагогическия персонал, а към момента под карантина са 105 ученици. Предвид актуалната обстановка щабът прецени, че е необходимо да бъдат наложени допълнителни мерки на местно ниво, които да обърнат негативните тенденции. Ограничителните мерки, които щабът прие, се въвеждат от 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включват Преминаване към ОРЕС за учениците от 5 до 12 клас в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и центровете за специализирана образователна подкрепа на територията на област Хасково. Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи. Преустановява се присъствените групови занятия в езиковите, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.
Всички заведения за хранене и развлечения /ресторанти, заведения за бързообслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и др./ осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса. Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни без да са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител в ресторанти и търговски центрове. Собствениците на търговски комплекси и големите търговски вериги за хранителни и нехранителни стоки задължително осигуряват: пропускателен режим, съобразен с капацитета и търговската площ на обекта, като не се допускат повече от 1 човек на 3 кв. метра, недопускане на струпване на хора на касите и спазване на задължителна дистанция от 1,5 м, недопускане на клиенти на територията на обекта без защитна маска за лице и извършване на учестена дезинфекция. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение – търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ в област Хасково, с изключение на дейностите: дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ. Кметовете на общини да създадат организация за предотвратяване струпването на хора на пазарите и тържищата на открито и закрито и задължително носене на маски. Фитнес залите и фитнес центровете да работят с 50% от капацитета си, като се изготвят графици на посещение.