Правителството се включи в плащането дълга на Сомалия

Министерският съвет одобри участието на Република България в инициативата на Международния валутен фонд (МВФ) за набиране на средства за уреждане на дълга на Сомалия към МВФ, възлизащ на 242 млн. специални права на тираж (СПТ). Сумата, с която страната ни ще се включи, е в размер на 1,48 млн. СПТ.
Инициативата на МВФ е в контекста на реструктуриране на дълга на слаборазвитите страни, които имат просрочени задължения към Фонда.Реализирането на операцията за Сомалия ще помогне за осигуряване на необходимите допълнителни донорски средства за подкрепа на икономическите реформи и намаляването на бедността в страната.