Предлагат очен скрининг за детски градини в Стара Загора

Предлагат очен скрининг за детски гради и ясли в Стара Загора. Немският апарат за очен скрининг при деца PlusОptiх представиха днес в детска градина №20 „Мир“ в Стара Загора. Уредът е предназначен за използване извън лечебните заведения, например в детски градини и ясли, и не изисква специални медицински познания.
На демонстрацията присъстваха д-р Антония Тодорова, началник-отдел „Здравеопазване“ и Станимира Димитрова, началник-отдел „Образование“ в Община Стара Загора. Целта на скрининга е да се достигне до повече деца и още в ранна възраст да им бъде осигурена възможност за извършване на профилактика и ранна диагностика на евентуални проблеми. Профилактиката на детското очно здраве има за цел ранно откриване, навременно лечение и предотвратяване на неблагоприятните здравни последици, резултат от детските очни заболявания. Скрининговите програми за детско зрение са изключително важни за ранното откриване на зрителни нарушения и могат да намалят значително дела на слабо развитото зрение. Въпреки относително високото ниво на информираност сред родителите по проблема, те недооценяват значението на профилактичните мерки. Според данните, над 80% от откритите в ранната детска възраст очни заболявания са лечими.
Скриниговите резултати не са диагноза, но те дават основание за по-нататъшно изследване и проследяване от офталмолог – специалист, а при необходимост и съответното оперативно и консервативно лечение. „Такъв апарат ще бъде от голяма полза за детските градини и яслите. Община Стара Загора ще направи всичко възможно за закупуването му“, коментира Иванка Сотирова, зам.-кмет „Образование, здравеопазване и социални дейности“.