Премахват металните решетки от входа на Народното събрание

Металните решетки, които са инсталирани на централния вход на Народното събрание са в нарушаване на Закона за културното завещание. Това излиза наяве от отговор на Националния институт за недвижимо културно завещание. Тъй като постройката е със статут на монумент на културата от национално значение, е нужно съгласувателно решение за всевъзможен вид строително-монтажни действия, както по фасадата, по този начин и по интериора. Документи за такова решение обаче няма.
„В НДА на НИНКН не се съдържа документи по отношение на монтиране на железни порти на входа на постройката на Народното събрание. Съгласно ЗКН, чл.84, е належащо да се извърши съгласувателна процедура“, гласи отговорът на института за културното ни завещание. От пресцентъра на Народното събрание, както и самият ръководител на Народното събрание Никола Минчев по-рано съобщи, че решетките са инсталирани, като са спазени всички условия. За нарушаването ще бъде формиран и Акт за административно нарушаване по Закона за културното завещание.