Пречиствателна станция за отпадни води откриха в Ямбол

Ямбол вече има действаща пречиствателна станция за отпадъчни води. На площадката ѝ в местността Манаф чаир се състоя официалната церемония за отбелязване края на строителните дейности по проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол – изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол – втора фаза“, изпълняван по договор № BG16M1OP002-1.005-0001-C03/05.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос „Води“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ с бенефициент община Ямбол.
Продължителността на проекта е 94 месеца и неговото изпълнение продължава до постигане на проектните параметри на пречиствателната станция. Стойността му е 44 419 346,93 лева, безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз е 36 650 507,18 лева, националното съфинансиране е в размер на 6 635 318,92 лева, собственият принос на Община Ямбол е 1 133 520,83 лева. Проектът за водния цикъл на град Ямбол е фазиран проект. Започна с финансиране от предходния програмен период на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, по който беше реконструирана водопроводната и изградена канализационната мрежа на квартал „Каргон“, включително пет канализационни помпени станции за отпадъчни води, беше включена канализационната система на Промишлената зона към бъдещата Пречиствателна станция за отпадъчни води. Изградените ВиК активи са предадени за експлоатация на ВиК оператора.
С реализацията на втората фаза на проекта завършва целият воден цикъл на град Ямбол и се решават ключови проблеми с водоснабдяването и канализацията на града – единственият областен град без пречиствателна станция за отпадъчни води днес се сдобива с едно модерно съоръжение.
Пречиствателната станция ще обслужва цялото население на областния град, включително ще пречиства водите от индустриалната зона. Предвидена е с капацитет за 110 000 еквивалент жители. В изграждането ѝ е заложена тристепенна технологична схема за пречистване на отпадъчната вода – първично стъпало – механично утаяване; вторично стъпало – биологично пречистване и третично стъпало – отстраняване на азот и фосфор. Изградени са съоръжения за обеззаразяване и за оползотворяване на отделения чрез когенерация от стабилизиране на утайката газ метан.
Церемонията по тържественото рязане на лентата на обекта започна с водосвет, отслужен от архиерейския наместник на Ямболска духовна епархия Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий в съслужение със свещеноиконом Стоян. На церемонията присъстваха кметът на община Ямбол Валентин Ревански и неговият заместник Михаил Керемидчиев, председателят на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков и общински съветници, Волен Дичев, временно изпълняващ длъжността областен управител на област Ямбол, Димитър Иванов, председател на Асоциация по ВиК – Ямбол, управителят на фирмата изпълнител „Елит“ Иво Диков и ръководителят на проекта Ивелина Цонева. Кметът Валентин Ревански изтъкна в словото си: „Истината е, че гражданите на Ямбол чакат този ден от години. Такива проекти са особено важни, защото това е инвестиция в околната среда, здравето и живота на гражданите. Всички са свидетели на неуспешното начало на този проект, но въпреки всички трудности той вече е изпълнен.