ПРОГРАМА ЗА УСКОРЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА ПЕРИОДА 2023 -2027г

Скъпи жители на Община Гълъбово,
Имаме честта да представим на вашето внимание НАШАТА програма за бъдещето развитие на Общината. Програмата не случайно се нарича „ускорена“, защото трябва да наваксаме изоставането, което БЕШЕ НАТРУПАНО /НЕ Е ОТ НАС/ през последните двадесет години, за да заеме тя своето място сред Общините, които имат сходен на нашия финансов ресурс. Опитали сме се от двете хиляди /2000/ предложения, които вие ни изпратихте, да изберем с нашия екип от експерти най-важните неща, които трябва да свършим ЗАЕДНО, за да направим Община Гълъбово едно по-добро място за живеене, да стане тя истински дом за нашите деца.
Основни принципи на работа :
1 Върховенство на закона
2 Етичност и диалог с гражданите
3 Използване на всички възможности, в които Община Гълъбово е допустим бенефициент, за кандидатстване и получаване на финансова подкрепа със средства от Европейските фондове и национално финансиране
4 Отчетност, откритост и прозрачност при управлението и разпореждането с публични средства
Основни приоритети :
1 За младите хора
Да спрем обезлюдяването на Общината !!!

1.1 За 1-во дете , Община Гълъбово ще осигури 2000 лв. еднократна помощ и покриване на част от режийните разходи на семейството в период от 1 година!*
1.2 За 2-ро дете , Община Гълъбово ще осигури 5000лв. еднократна помощ и покриване на част от режийните разходи на семейството в период от 1 година!*
1.3 За 3-то дете , Община Гълъбово ще предостави апартамент за ползване при преференциални условия за семейството!
*Това ще важи само ако:
- Ако са регистрирани и живеят на територията на Общината
- Семействата имат сключен граждански брак.
- Нямат задължения към общината ( всички данъци и такси са платени към датата на кандидатстване).
- Нотариален акт за собственост.
- Завършено минимум средно образование.

Осигуряване на възможност за реализация на младите хора в Общинската администрация и останалите Общински предприятия.
Съдействие за започване на работа в предприятията на територията на Община Гълъбово.
Съдействие от страна на Общината за разкриване на увеселителни заведения в града.
Провеждане на срещи- разговори с младите хора за решаване на техните проблеми.

Здравеопазване

Човешкият живот и грижата за най-малките жители и възрастните хора ще бъде наш пръв приоритет!
2.1 Саниране на болничната сграда и поставяне на фотоволтаици на покрива с цел повишаване на нейната енергийна ефективност.
Осигуряване на общински жилища за медицински лица с цел привличането им.
Възстановяване на Родилното отделение в Общинската болница
Подкрепа и доразвиване на Хосписа вътре в сградата.
Логистична подкрепа за подготовка на проекти за европейско финансиране.
Изграждане на аптеки по селата или поставяне на вендинг автомати с лекарства от най- голяма спешност, които се отпускат без лекарско предписание (рецепта).
Осигуряване на подвижен рентген и подвижна оптика за посещения по селата .
Образование

Насърчаване на учениците с постижения в областта на образованието , културата и спорта чрез осъществяването на закрила с еднократно подпомагане и стипендии.

Ще възстановим дейността на ученическите столове във всички училища на територията на Община Гълъбово. Като Общината ще поеме 50% от стойността на купона за всички ученици до 4-ти клас.

Осигуряване на целогодишното използване на покрития басейн в ЦДГ „Наталия“

Работни места

Създаване на отделен екип от компетентни специалисти за участие в европроекти и проекти по фонда за възстановяване и развитие
Създаване на нови 600 /шестстотин / работни места, като за целта ще направим следното:
Създаване на Индустриална зона с фабрики с готови инвеститори.
Отваряне на магазин от голяма верига.
Свобода и подкрепа за развитие на бизнеса в Общината.Премахване на спънките от страна на Общината.
Възстановяване на Хлебозавода.
Предимство за работа в Общинската администрация и в общинските фирми ще имат местните жители.

Инфраструктура и екология

Стартиране на рехабилитация на ВиК /Прословутият Воден цикъл от 2012г/.
Възстановяване на съществуващата общинска пътна мрежа в нормален експлоатационен вид
Асфалтиране минимум по две улици във всяко село , всяка година
Засаждане на 50 000/петдесет хиляди/ нови дръвчета.
Основен ремонт и модернизиране на централна градска част
Модернизиране на уличното осветление с фото- панели за всяка лампа и разширяване зоната на изграденото видео-наблюдение.
Облагородяване на наличните зелени и околоблокови пространства и изграждане на парк в Квартал 2-ри.
Изграждане на кът за отдих с зоопарк в местността „Хайдушко кладенче“,както и велоалея, стигаща до там.
Изграждане на нови и рехабилитация на стари детски площадки.
Изграждане на нов механизъм за сметопочистване и сметоизвозване
Озеленяване и модернизация на всички входове на града и селата.
Изграждане на нов закрит пазар, ще наблегнем на продукцията на местните производители, като ще следим стриктно за качеството и цените на предлаганите стоки. Същите ще се ползват и с преференциални такси и условия.
Ще изградим покривна конструкция в Младежки Център.
Авто и Лятно кино
Направа на алеи и поддръжка на гробищните паркове, като ще изградим и зала за поклонения към тях.
Почистване на речните корита ежегодно!
Изграждане на дрифт/драг писта за любителите на автомобили.
Ще изградим градска тоалетна в централната зона
Ще осигурим намаление на цените за дърва на пенсионерите.
Повишаване на енергийната ефективност на сгради и съоръжения на територията на града./вкл. възстановяване на неработещите асансьори в блоковете/
Изграждане на фотоволтаични централи върху подходящи за целта общински сгради, като това ще ни направи по-малко енергийно зависими.
Оптимизиране на действащата към момента транспортна схема в Общината
Кандидатстване по проект за Електробуси, който ще пътуват до всяка точка на Община Гълъбово
Изграждане на парк за разходка на домашни любимци.
Изграждане на общински приют за безстопанствени кучета.
Изследване качеството на въздуха , водата и почвата от независима лаборатория, по възможност от чужбина
Ежегоден скрининг на социално значими заболявания.

Спорт

Изграждане на нови спортни съоръжения/ закрит плувен басейн, тенис кортове идр./
Ще осигурим възможност за тренировки на тенис на корт,плуване , хандбал, волейбол, баскетбол и др.
Ще възстановим успехите на футболния клуб с потенциал за по- високи такива.
Пълно завършване на стадиона.
Бюджетът на клубовете ще се отпуска СПОРЕД СПОРТНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ, а не по симпатии както до сега.
Подпомагане развитието на ученическия и масовия спорт чрез организиране спортни прояви и реализиране на проекти .
Подпомагане на всички села, които искат да развиват даден спорт и изграждането на необходимите съоръжения.

7.Култура

7.1 Изграждане на археологически музей в гр. Гълъбово /обещано, но не изпълнено
7.2 Ремонт на Културния дом и сградите на читалищата в Общината./
7.3 Разширяване на проявите в културния календар и създаване на общински фонд за дофинансирането им.
7.4 Разширяване на връзката “Култура-училище“ чрез реализиране на съвместни инициативи и образователни програми.
7.5. ПОДКРЕПА ЗА ТЕАТРАЛНАТА ТРУПА, КОЯТО НОСИ НАГРАДИ И ПРОСЛАВЯ ГЪЛЪБОВО В ЦЯЛАТА СТРАНА.
Възстановяване на музикалните школи /народни и други инструменти/.

8 Грижи за възрастните хора

8.1 Продължаване дейността и подобряване качеството на грижите в съществуващите социални услуги в Община Гълъбово и подобряване на материално- техническата им база.
8.2 Безплатен транспорт за всички пенсионери в рамките на Община Гълъбово./Два пъти седмично/
8.3 Ремонт на сградите на съществуващите пенсионерски клубове и ритуални зали .
8.4 Търсене на нови възможности по оперативни програми за продължаване и разширяване на социалната услуга“Обществена трапезария“.
8.4 Подкрепа на инициативите на лицата от трета възраст за по-добър и достоен живот.

9 Работа с гражданите

9.1 Създаване на местен стратегически съвет с участие на местния бизнес с цел генериране на полезни идеи за развитието на Общината.
9.2 Организиране на редовни допитвания за мнението на гражданите по актуални проблеми на Общината.
9.3 Активна работа с граждански организации и инициативни граждански групи при решаване на обществено значими проблеми.

За всяко село е изготвена отделна програма съобразена с бъдещото развитие на населеното място.

ПРОГРАМА
За развитие на селата в община Гълъбово за периода 2023-2027 г.

ЗА ВСИЧКИ СЕЛА:
Асфалтиране на две улици, всяка година
Текущ ремонт /изкърпване/ на улици
Почистване на речните корита, ежегодно
Ремонт на централната част на селото
Безплатно пътуване на всички пенсионери два пъти седмично до град Гълъбово
Засилване на полицейското присъствие по селата с цел превенция и предотвратяване на кражби и други престъпления
Поставяне на вендинг автомати за лекарства от първа необходимост /при желание/
Подмяна на кошове и контейнери за боклук
Разчистване на незаконните сметища по селата
Почистване на гробищните паркове, ежегодно
Модернизиране на уличното осветление с фотопанели за всяка лампа

Априлово
Ремонт на читалището
Направа на детска площадка

Мусачево
Ремонт на читалището
Ремонт на детската площадка
Ремонт на църквата
Ремонт на кметството

Кв. Митьо Станев
Ремонт на читалището
Ремонт на детската площадка
Изграждане на параклис
Ремонт на кметството

Разделна
Ремонт на Клуба на пенсионера
Ремонт на кметството
Полагане на легнали полицаи на главния път

Великово
Осигуряване на автобус, който да влиза в селото
Ремонт на кметството

Обручище
Ремонт на читалището
Ремонт на детската площадка
Ремонт на църквата
Разширяване на гробищния парк
Ремонт на ВиК мрежата

Медникарово
Ремонт на ВиК мрежата
Ремонт на читалището

Искрица
Ремонт на читалището
Ремонт на детската площадка
Ремонт на пенсионерския клуб
Ремонт на ритуалната зала
Направа на чешма в центъра

Мъдрец
Ремонт на центъра на селото
Ремонт на ритуалната зала
Ремонт на детската площадка

Главан
Ремонт на алеята към парка
Засаждане на нови дръвчета и направа на видеонаблюдение в парка
Ремонт на Вик мрежата
Поставяне на банкомат с цел улесняване получаването на пенсиите

Помощник
Ремонт на читалището
Ремонт на ритуалната зала
Ремонт на ВиК мрежата

ПРОГРАМАТА КЪМ ТОЗИ МОМЕНТ ОСТАВА ОТВОРЕНА И СМЕ ГОТОВИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Искам да призова всеки един жител на Община Гълъбово да ГЛАСУВА по съвест със сърцето си, а не по задължение или под натиск!
Не продавайте гласа си! Нима дребните пари ще задоволят Вашите нужди през следващите 4-ри години? Сега, след толкова години имаме
възможността да направим така жадуваната и необходима промяна за нас и нашите деца!
20 години стигат !!!
Промяната, която ще подобри живота ни !

Георги Михайлов – Кандидат за кмет на Община Гълъбово Местни избори 2023
Ако имате идеи, предложения или въпроси, моля свържете се с нас на:тел:0876666233
Email: Georgi.Mihaylov.Galabovo@gmail.com