Пръскат срещу комари и бяла пеперуда в Ямбол

Община Ямбол уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства, намиращи се в землището на общината, ще се извърши третиране срещу Бяла американска пеперуда – I поколение в жилищните квартали „Аврен“, „Каргон“ и Централна градска част. Третирането на засегнатите дървесни видове ще се извърши с препарата Тализма УЛ.
„На основание чл.10 от Наредба № 13 от 26.08.2016 година собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне. От 22:00 часа на 20 юни до 06:00 часа на 21 юни ще бъде поредното пръскане и срещу комари. Дезинсекцията ще обхване всички детски градини, жилищните комплекси, парковите зони и централна градска част.