Първата двойка черни лешояди у нас въртят любов


Първата двойка черни лешояди у нас вече е факт. Това съобщиха природозащитни организации участващи в програмата за реинтродукция на вида. Двете птици, които носят имената Балкан и VCF Know how са наблюдавани да проявяват брачно поведение от миналата есен. Двата черни лешояда са освободени в България през 2019 г. Едната птица е от волиерата на „Зелени Балкани“ в Природен парк „Сините камъни“. Другата е от Фонда за дивата флора и фауна в защитената зона „Котленска планина“.
Птиците често са наблюдавани заедно. Видени са да си подават предмети, както и да изпълняват сложни брачни полети. Към момента двойката предприема ежедневни скитания между Сливен и Котел, както и по-далечни полети до Централен Балкан, явно търсейки подходящо за гнездене място. Това е втората стъпка при възстановяването на вида в страната. Първата беше задържане на уседнала група от картали, която остана в региона на Сливен и Котел през цялата година и тя вече е изпълнена. Природозащитните организации ще продължат да следят младата двойка и очакват с нетърпение да започнат да строят общото си гнездо. Черният лешояд е известен у нас с името „картал“. Той е защитен вид, включен в Червена книга в категорията изчезнал (Extinct) за страната ни.