РИОСВ-Варна глоби фирма от Добрич с 8 000 лева

РИОСВ – Варна глоби фирма от Добрич с 8000 лв. Това съобщиха от Инспекцията за околна среда в морската столица. Частникът е глобен за нарушение на Закона за опазване на околната среда, а именно за неизпълнение на дадено в индивидуален административен акт предписание.
Регионалната инспекция по околна среда е наложила и две глоби от по 50 лв. на двама мъже. Причината за санкцията е паркиране на каравана/ремарке на брегоукрепително съоръжение в местност „Болата“, част от резерват „Калиакра“, което представлява нарушение на режима на резервата, както и забраните регламентирани в ЗЗТ. През изминалия месец РИОСВ – Варна е наложила и една принудителна административна мярка спрямо фирма. Мярката се изразява в спиране на дейности по третиране на отпадъци, а именно съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства на площадка, стопанисвана от фирмата, без същата да притежава регистрационен документ от Закона за управление на отпадъците.