Русенци използват масово електронните услуги на НАП

Миналата година тежката епидемична обстановка рязко увеличи използването от русенци на електронните услуги на НАП и в нейния офис в Русе през първото полугодие бяха регистрирани 34 605 посещения на клиенти – около 5000 по-малко от аналогичния период на 2020 г.
Лесни и ефективни, е-услугите допаднаха на данъкоплатците от региона и резултатите от първото полугодие на тази година показват стабилизиране на общия брой на посещения на клиенти в приходната администрация с леко увеличение като достигат 35 457 бр. Очаквано с най-много – 814 бр., са се увеличили нуждаещите се от уточняване на здравен статус и в изминалите 6 месеца са достигнали 9 806 бр. На второ място – 6 417 бр. са клиентите, подали данъчни и осигурителни декларации. За издаване на удостоверения към приходната администрация са се обърнали 3 871 жители на региона, като това е услугата с най-голям ръст на използване на е-комуникация, защото при нея спадът на посещенията в офиса е с близо 8000 бр. в сравнение с първото полугодие на 2021 г. На четвърто място се нареждат 1 567 клиенти, които са пожелали да направят регистрация или промени в нея като самоосигуряващи се лица или икономически субекти, където спадът на посещения също е значителен с около 3000 бр.. Електронните услуги на НАП могат да се използват с ПИК – персонален идентификационен код, който се получава бързо, безплатно и безсрочно в офис на агенцията, като за изминалите 6 месеца с него са се сдобили 4 438 русенци и общо вече го използват 57 426 жители на региона. На специализираното работно място за хора с физически проблеми са били обслужени 63 лица с увреден слух.
Модерната електронизация на работните практики в НАП оптимизира все повече прякото обслужване на клиентите. Средните показатели на специализираната Система за управление на клиентския поток в офиса на НАП в Русе фиксират, че за изчакване от посетителя са необходими 3:29 мин., а за персоналното му обслужване 9:42 мин., като общото време е 13 мин. и 11 сек. за изминалото полугодие, което е доста под нормативно изискваните 20 мин. Техническите и програмни иновации в приходната администрация дават възможност на служителите да обръщат повече лично внимание на всеки клиент. За това свидетелстват и положителните отзиви в двете анкети с клиенти и пуснатите в Кутията за сигнали и предложения благодарствени писма, в които гражданите изтъкват съпричастието, коректността, професионализма и най-вече доброто човешко отношение, които са получили в офиса на НАП в Русе.