Солени глоби за непремахнати предизборни плакати в Дупница

Община Дупница изпрати официално съобщение до политическите партии, коалициите от партии и инициативните комитети, участвали в изборите за Европейски парламент и Народно събрание на девети юни. Администрацията напомня на всички участници, че е необходимо да премахнат разлепените в града и селата предизборни материали.
В съобщението се посочва, че съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс в срок до 7 дни след изборния ден партиите, коалициите от партии и инициативни комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори. Самият срок изтича на 16 юни. При неизпълнение на задължението по чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв. – чл. 472, ал.1 от Изборния кодекс.