Спряха изтичането на отпадъчни води във Варненското езеро

Изтичането на отпадъчни води във Варненското езеро е спряно. Повторната авария, която стана в началото на тази година, е отстранена от фирмата изпълнител на ремонта. Предстои вкопаването на тръбата под дъното на езерото. Тръбопроводът отвежда битовите води на кварталите „Аспарухово“ и „Галата“ към пречиствателната станция. В началото на годината се появиха пукнатини по новата тръба. От община Варна заявиха, че причина за аварията е неравното дъно на Варненското езеро.
„Беше извършено едно заравняване на тези места, където бяха възникнали проблемите и монтиране наново на тръбопровода. Смятаме, че са предприети съответните мерки и беше извършен оглед на целия тръбопровод с констатация, че няма участъци, които да са проблемни“, заяви зам.-кметът на община Варна инж. Христо Иванов. След първата авария, регионалното министерство отпусна 1 милион и 300 хиляди лева за полагането на нова тръба, която по проект трябва да бъде вкопана под дъното на Варненското езеро.
Тръбопроводът е в процес на строителство. В момента той е положен по дъното на Варненското езеро на около 30 метра западно от бъдещата траншея. Ремонтът на тръбопровода трябваше да приключи още миналата година, но се забавил, тъй като част от трасето по дъното на езерото има различен геоложки строеж. Това спряло изграждането на траншеята, в която ще бъде положена новата тръба. Направени са допълнителни геоложки проучвания на терена. „Докладът беше препратен на съответни специализирани фирми, които работят по две направления – едното е безизкопно полагане на тръбопроводи, другото е изкопно. По въпроса с безикопното имаме вече подготвено техническо предложение от сериозен изпълнител. Очакваме второ в скоро време. Отделно очакваме техническо решение за механизация, чрез която да може да бъде направено изкопаване на тези проблемни метри от трасето на тръбопровода“, обясни инж. Иванов. Все още няма яснота кога окончателно ще бъде реализиран проектът за полагане на новия тръбопровод за отпадни води във Варненското езеро.