Стара Загора показва емблематични картини в столицата

Част от колекцията на Градската художествена галерия в Стара Загора ще бъде представена в София в изложбата „Галерии, колекции, творби“. В нея са включени общо 80 платна и е съвместна експозиция с галериите в Пловдив, Сливен и Казанлък. Откриването ще бъде на 10 май – сряда, от 18.00 часа в Съюза на българските художници в столицата – ул. „Шипка“ №6, зала 1А.
Това е първата от поредица изложби в дългосрочния проект на СБХ, насочен към държавните галерии в страната. Подборът на високи образци от техните фондове има за цел широкото им популяризиране сред столичната публика, подкрепяйки по-нататъшното им проучване, както и познаването им като важни центрове за културен туризъм в България. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. „Колекцията на Художествената галерия под липите е представена с 20 подбрани произведения. Сред тях са едни от най-емблематичните платна, добре познати на старозагорската публика като „Портрет на Христина Морфова“ от Иван Мърквичка, „Цар Симеон Велики“ на Димитър Гюдженов, „Гергана“ на Димитър Казаков и др. Куратор на проекта е Анелия Николаева, а дизайнът на експозицията е на Петър Митев“, споделя директорът на ХГ Катя Тинева – Гюрковска. Главният подход е насочен към представяне на художници, които са пряко свързани със съответния град – родени са или са прекарали живота си в него, а чрез творчеството си имат значимо присъствие в развитието на културния живот в региона, а също и в българското изкуство на ХХ и ХХI век като цяло.
Освен произведенията, в изложбата важна роля има и специално изградената от сценографа Петър Митев нейна архитектура. Четирите галерии са представени в четири обособени части, своеобразно пресъздаващи индивидуалното им духовно пространство. Идеята за живота на музейната картина и движението ѝ от хранилищата до светлината на експозиционните зали е модерно заложена в конструирането на експозицията чрез включването на неочаквани на пръв поглед материали – асоциативно въздействащи в контекста на разговора за художествения предмет и възприемането му като произведение на изкуството.