Старозагорски архитект с награда за иновации

Проф. инж. Жеко Ганев, д.т.н., управител на старозагорската фирма „ЕЛФИ-ТЕХ“ ООД получи първа награда за иновации на националния конкурс СГРАДА НА ГОДИНАТА 2019. Оценената иновация е комплексна адаптивна инженерна инсталация за структурни и енергийни трансформации на минерална вода за водоснабдяване с физико-химично стабилизирана топла и студена вода и пасивна климатизация – охлаждане и отопление, на жилищен комплекс от закрит тип „Варна Сити парк – юг“, Варна. Инсталацията в комплекса осигурява чиста от химикали и хлор вода, посредством сондаж с геотермална минерална вода с температурата на извличане 47оC от дълбочина 1960 м. Минералната вода се използва като питейна трапезна вода и като битова гореща вода. Озонираната минерална вода e без наличие на хлор и сероводород, годна за ежедневна продължителна консумация при нулев риск за човешкото здраве. Обеззаразяването с озон избягва един много важен недостатък, срещан при използването на хлорни препарати – образуване на токсични съединения с неприятен мирис. След прилагане на иновацията на „ЕЛФИ-ТЕХ“ водата във „Варна Сити парк – юг“ е екологична и здравословна, поради факта, че е обогатена с кислород и към нея не са привнесени химични вещества.
В основата на отоплението и охлаждането на комплекса стои отново водата, като всеки апартамент е оборудван с най-модерна и икономична система с индивидуално отчитане на вода и топлоенергия. Термопомпа замества изцяло климатик и парно при охлаждане и отопление на жилищата. Сградите са сертифицирани с енергиен клас А. Зелената енергия директно от природата ще намали значително сметките за бита на апартаментите в комплекса. Инсталацията в сградите също е изпълнена от старозагорската фирма „ЕЛФИ-ТЕХ“ ООД.
Проф. Жеко Ганев и неговият екип са пред завършване на уникална инсталация за физико-химично окисление на въглеводороди, в т.ч. и за утализация на емисии от въглероден двуокис, което е световна новост. Разработката ще намери приложение в дружества от енергийния комплекс „Марица Изток“ и при други големи енергийни инсталации, с което ще помогне да се реши най-големият им проблем. Предвижда първо да бъде приложена в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД.