Текат последните дни на 48-то Народно събрание

Започват да текат последните дни на 48-ото Народно събрание, след като вчера президентът обяви, че ще го разпусне на 3 февруари. Днес депутатите трябва да обсъдят на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
Промените в Гражданско-процесуалния кодекс също влизат в дневния ред на парламента за окончателно приемане. Депутатите ще обсъдят и промени в Закона за медиацията. С промените в Гражданско-процесуалния кодекс заповедното производство става електронно. Дигитализирани стават и актовете на съда, като по този ред ще се разглеждат искания за присъждане на вземания, които длъжникът не оспорва. С поправките в Закона за съдебната власт се укрепва ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията, като му се дава възможност да отправя предложения пред съответните колегии за прецизиране на етичните правила. На първо гласуване ще бъдат обсъдени промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, които уреждат участието на въоръжените сили на територията на страната и регламентира процеса по осъществяване на оперативното ръководство и срока, когато изпълняват задачи зад граница. Депутатите трябва да решат и дали страната ни ще увеличи акционерното си участие в капитала на Черноморската банка за търговия и развитие.