Увеличават приема на студенти наесен

С 3,2 на сто или 1256 места да бъде увеличен приемът на студенти наесен, предлагат от Министерството на образованието и науката. Най-голямо увеличение на приема в 38-те държавни висши училища от МОН предлагат да има в професионарни направления като Общо инженерство, Машинно инженерство, Материали и материалознание, Химични технологии, Комуникационна и компютърна техника и други.
Намаление на приема се предлага в направления като Администрация и управление и Икономика. Очакваният размер на средствата за издръжка на обучението на бъдещите студенти и докторанти за първи курс е в размер на близо 123 милиона лева. 1/5 от тези средства ще бъде предоставена на студенти по Медицина за заплащането на разходите им за обучение по сключени договори с работодател. През следващата академична година се предвижда да бъдат приети близо 40 000 студенти държавна поръчка и над 15 000 платено обучение.