Уредени са превозите на пътници от Ямбол за Бургас

Община Ямбол подписа днес договори за извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените областна и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутно разписание по линиите: Ямбол-Бургас и Ямбол-Бургас през Средец.
Услугата е възложена чрез процедура по Закона за обществените поръчки на „Юнион Ивкони“ ЕООД. Срокът на действие на договорите за извършването на обществения превоз на пътници по направленията е пет години, считано от датата на сключването им.