Учебните часове в училищата ще започват в 7,30 часа

Започването на учебните часове в училищата у нас в 7:30 ч. вече няма да е по изключение, а се превръща в норма. Това става ясно от промени в наредбата за организация на дейностите в училищното образование, предложени от образователното министерство.
МОН обяви въпросните промени в средата на август, като акцентира върху най-голямата – даването на възможност на учениците от IV, VII и X клас да се явят на втора дата на изпитите от националното външно оценяване, ако са ги пропуснали поради престой в болница, карантина, смърт на близък човек или природно бедствие. Нищо не бе съобщено обаче за друга промяна, свързана с началото на учебните часове. Сегашните разпоредби гласят, че учебният ден „започва не по-рано от 8:00 ч. и приключва не по-късно от 19:30 ч.“. Допуска се по изключение учебният ден да започва не по-рано от 7:30 ч., „когато условията в училището не позволяват обучението на всички паралелки да бъде само предиобед“. В тази хипотеза влизат редица училища, в които обучението е все още на две смени – това изисква да се освободи повече време за първа и втора смяна, съответно се налага учениците да започват по-рано сутрин – в 7:30.