Учениците от Софийска област преминават на онлайн обучение

Училищата в Софийска област преминават в неприсъствена форма на обучение от 1 до 7 февруари. През този период учениците ще се обучават онлайн. Това реши Областният оперативен щаб за противодействие на епидемии, съобщиха от администрацията на София-област. Продължава действието на въведените до момента мерки, които са, както следва:
Преустановяват се плановите консултации на бременни жени и детските консултации. Преустановяват се профилактичните прегледи, задължителни имунизации и реимунизации в амбулатории за първична извънболнична помощ. В детските градини и ясли да се провежда стриктен сутрешен филтър, като откритите деца със симптоми на остри респираторни заболявания не се допускат в детското заведение. Да не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските заведения. Да се осигури възможност за измиване на ръцете с топла вода и сапун и се извършва двукратна дезинфекция на повърхности и детски играчки. Да се извършва често проветряване на помещенията. Преустановяват се свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само изключения при тежко болни, като посещенията са краткотрайни, а посетителите и посещаваните носят защитни маски за лице за еднократна употреба. За 5 февруари е планирано ново заседание на Областния щаб, по време на което ще бъде направена оценка на въведените противоепидемични мерки и ще бъде взето решение за тяхното преустановяване или продължаване.