Франция налага таван за цените на енергоносителите

Правителството на Франция обяви, че налага таван на повишаването на цените на енергоносителите, съобщи Фигаро. От януари това ще важи за сметките за газ. От февруари се въвежда за електричеството. Това ще се отнася за широк кръг от потребители. Важи за всички домакинства, кооперации, социални жилища и малки предприятия.
Решението беше потвърдено от френския премиер Елизабет Борн. Подкрепа е предвидена и за домакинствата, разчитащи на различни източници. Средното увеличение на сметките ще бъде ограничено до двадесет и пето евро за домакинство. Това е близо девече пъти по-евтино от предварително планираното повишение. Това е решението и за електроподаването на домакинствата.