17 милиона лева данъци повече събра НАП – Хасково

Близо 30% ръст на внесения корпоративен данък от фирмите в Хасковска област отчитат данъчните. Срокът за подаване на декларации и плащане на налога от фирми, еднолични търговци и земеделски производители изтече на 30 юни.
Сумата от внесените данъци от юридически лица за 2021 година е 17 милиона лева, докато за 2020 година тя е била 13,2 милиона лева, сочат данните на НАП – Хасково. Броят на подадените декларации е 9 429, докато миналата година е бил 9 354. От Националната агенция за приходите напомнят, че до 30 септември фирмите и физическите лица могат да подадат коригиращи декларации в случай, че установят погрешно декларирани данни. Поправката е еднократна и става онлайн с ПИК или електронен подпис.