1,891 млрд лева ще бъде бюджетът на Столична община за 2021 г.

Бюджетът на Столична община за 2021-а година получи одобрението на местния парламент. След обществени обсъждания и дебати в комисиите на СОС, общинските съветници приеха бюджета на София в размер на 1,891 млрд. лева.
Именно вследствие на обсъжданията, постъпилите предложения от политическите групи и очакваните повече приходи от данъците върху недвижимите имоти, имотните сделки и превозните средства, се залагат и повече приходи. От тях 5 млн. ще бъдат насочени към транспортните оператори поради утежненото им финансово състояние от ковид кризата, също така за основен ремонт на релсов път контактно-кабелна мрежа, за поддържане на зелени площи и инфраструктурни проекти. „Бюджетът на София за 2021-а година е оздравителен. Основното предизвикателство пред него е продължаващата ковид криза и необходимостта от адекватен отговор на местно равнище чрез общинския бюджет, без обаче да натоварваме гражданите и бизнеса с по-високи данъци и такси, каквито екзотични предложения имаше.“ Това заяви председателят на финансовата комисия Георги Георгиев по време на обсъждането на бюджета. Той допълни, че целта е да се продължи политиката в социалната сфера, общинското здравеопазване и подпомагане на бизнеса в кризата. Основният фокус на бюджета за 2021-а е изпълнението на три стратегически цели, по които са насочени над 400 млн. лева. За първата цел – изграждане на стратегическа транспортна схема.